Antifa Winterfest

Door: 19:30 • Start: 20:00 • Door fee: € 5,-

Omdat we het dit jaar nog niet hebben kunnen doen is er nu een Wintereditie.

Antifafest is een benefiet om aandacht te vragen en mensen te informeren over antifascistisch werk. We willen mensen bij elkaar brengen, zodat er een goed netwerk kan ontstaan van mensen, die actief willen zijn bij antifascistische strijd. Daarnaast is het festival ook om geld in te zamelen om de vele activiteiten op dit gebied kunnen bekostigen.

Bands deze avond:

Genres: Hardcore / Punk

AFA:
De Anti-Fascistische Aktie (AFA) is een landelijk samenwerkingsverband tussen verschillende antifagroepen sinds 1992. AFA vindt iedere vorm van onderdrukking op grond van ras, sexe, geloofovertuiging en sexuele geaardheid, onaanvaardbaar.

AFA streeft naar een samenleving waarin de vrijheid van het individu centraal staat en sociale en economische verschillen worden geminimaliseerd.

AFA stelt zich ten doel samen met andere groepen fascistisch, racistisch en sexistisch gedachtengoed te bestrijden.
Deze doelstelling is opgebouwd uit de vijf volgende onderdelen:

  • Geweldloos bestrijden van fascistische groepen en partijen.
  • Het vergroten va de verdraagzaamheid tussen verschillende bevolkingsgroepen.
  • Het wegnemen van vooroordelen bij de bevolking.
  • Het aansluiten bij initiatieven die zijn gericht op het wegnemen van de voedingsbodem van fascistische ideologie.
  • Bestrijding van de verrechtsing in de politiek.

Open: 19.30 * Aanvang: 20.00 * Entree: 5€

ACU Opening times
Mon:
Tue:
Wed:
Thu:
Fri:
Sat:
Sun:
Closed
18:00 – 23:00 / 01:00
18:00 – 23:00 / 01:00
18:00 – 03:00
20:00 / 23:00 – 04:00
18:00 – 04:00
16:00 – 23:00